Sun goes down

Onze agenda:

Algemene mededeling – UPDATE

Beste vrienden,

In het tentoonstellingsprogramma van Het Spilliaert Huis was voor deze lente een bijzonder project voorzien, namelijk de tentoonstelling:

Nu of Nooit!   De grote verwachtingen van Léon Spilliaert voor het jaar 1921, met gastcurator Lieven Van den Abeele.

De voorbereidingen waren voor deze tentoonstelling, die een uniek thema behandelt, namelijk de creatiedrang van de kunstenaar honderd jaar geleden, bijna voltooid.

Vandaag moeten wij u, met spijt in het hart, mededelen dat omwille van onvoorziene omstandigheden de tentoonstelling in onze uitzonderlijke locatie van Het Spilliaert Huis aan de Koninklijke gaanderijen in Oostende, niet zal kunnen doorgaan.

Het gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd monumentencomplex, werd onlangs afgekeurd omwille van een structureel architecturaal probleem en kan niet meer opengesteld worden voor publiek bezoek. De restauratie ervan werd reeds aangekondigd.

Wij proberen een oplossing te vinden om nog dit jaar de tentoonstelling in een andere locatie te laten plaats vinden en hopen natuurlijk, u, van harte, later op het jaar te mogen verwelkomen.

 

Anne Adriaens-Pannier          &   Lieven Van Den Abeele

Artistiek directeur HSH               Curator “Nu of Nooit !”