Sun goes down

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Jacques Mertens, voorzitter
  • Martine Meire, ondervoorzitter
  • Joel Nieuwenhuyse, penningmeester
  • Johan Van Roose, secretaris
  • Femke Simonis
  • Marcel Verhaeghe
  • Johan De Vylder

Ambtshalve :

  • Bart Plasschaert, schepen van cultuur: erevoorzitter