Sun goes down

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Martine Meire, voorzitter
  • Johan De Vylder, ondervoorzitter
  • Johan Van Roose, secretaris
  • Femke Simonis, redactiesecretaris
  • Joël Nieuwenhuyse, penningmeester
  • Gregory Boite, notulist
  • Jacques Mertens

Ambtshalve :

  • Bart Plasschaert, schepen van cultuur: erevoorzitter