Sun goes down

Een nieuwe museumstructuur

HET JAAR 2008 : DE BESLISSING – KUNSTMUSEUM AAN ZEE:

De Vrienden van de Stedelijke Musea hebben een aantal jaren met al hun energie geijverd voor een eigen Museum voor Schone Kunsten van de stad Oostende. Hun strijd was gebaseerd op een solide argumentatie. Het kunstpatrimonium van de stad Oostende dat heel rijk en uniek is, verdiende immers een eigen bestaan en een eigen locatie. Het heeft echter niet mogen zijn.

Op 15 januari 2008 werd de finale beslissing van de stad Oostende officieel bekend gemaakt in de vorm van een persconferentie in de lokalen van het PMMK, Museum voor Moderne Kunst in de Romestraat 11. Gunter Pertry, gedeputeerde voor cultuur van de provincie West-Vlaanderen, Nancy Bourgoignie, schepen voor cultuur van de stad Oostende en Philippe Van den Bossche, directeur-conservator van het PMMK, voerden er het woord.

Aan de museale samenwerking tussen de Stad en de Vlaamse Gemeenschap wordt gestalte gegeven in een juridische bestuursvorm waarin beide partijen hun eigenheid en collecties in eigendom behouden.

Op de bestuursvergadering van ‘de Vrienden’ van 6 maart 2008 werd de directeur-conservator Van den Bossche uitgenodigd om verdere toelichting te verstrekken en van gedachten te wisselen en vragen te beantwoorden. Het werd een kritisch maar toch verhelderend en opbouwend gesprek. Volgens de directeur-conservator blijft onze vereniging zijn plaats behouden maar vooral zijn rol vervullen voor de verdere uitstraling en ontplooiing van de nieuwe museumstructuur.