Sun goes down

20 JAAR VRIENDEN MU.ZEE, COLLECTIE STAD OOSTENDE

Voor het 20-jarig jubileum van De Vrienden Mu.Zee, collectie stad Oostende, heeft Yves Veslter het sculptuur “Floating” gemaakt. Het kunstwerk werd voorgesteld op onze Algemene Vergadering en genoot veel bijval. Het kunstwerk toont een personage dat in de lengterichting en in profiel doormidden is gesneden en op een golfbreker staat. De figuur wordt tegen een wand opgesteld.

De illusie ontstaat dat het personage half “in” de wand zit, een picturaal krachtig beeld dat de attentie van de toeschouwer onmiddellijk capteert. De voor de helft in de muur geïntegreerde figuur is een verwijzing naar de kijk op het gedeelte van de mens dat we “niet kennen”.
De toeschouwer wordt bij Yves Velter in een oncomfortabele positie geplaatst. Hoewel de figuren duidelijk herkenbaar zijn, baden ze telkens in een unheimliche sfeer die onbehagen schept en tot introspectie dwingt. Dat lever niet altijd even aangename gewaarwordingen op maar net daarin schuilt het kenmerk van grote kunst: de confrontatie van de kijker met zichzelf.

De kunstenaar

Yves Velter woont en werkt in Oostende. Wars van hypes en modeverschijnselen bouwt hij al twintig jaar aan een indringend en bezwerend oeuvre. Zijn interesse voor humane waarden, het menselijke komt sterk naar voren in zijn werk door een ontnuchterend besef van ontheemding en vervreemding. De existentiële vragen en psychische problematiek die daarmee samenhangen, vormen de kerninhoud van zijn artistieke productie.
Velter gelooft niet in het vinden van antwoorden via kunst, in alternatieven op antwoorden. M.a.w. is het zijn artistieke bedoeling onbeantwoorde vragen zin te geven door ze te verbeelden en zo bespreekbaar te maken.

Het kunstwerk

Het kunstwerk dat wij onze leden aanbieden ter gelegenheid van ons twintig jarig bestaan heet Floating. Het kunstwerk ‘Floating’ meet 28cm x 20 cm x 25 cm en is verkrijgbaar in twee materies : polyester en brons. De polyesterversie (20 ex.) kost 500 euro ; het bronzen kunstwerk (10 ex.) 1.000 euro.

U kunt het kunstwerk bestellen bij bestuurslid Martine Meire ([email protected] of 059/56.20.15)