Sun goes down

De geschiedenis

1990 – 2010

Op 2 mei vond de persconferentie plaats met de voorstelling van onze nieuwe vereniging: de doelstellingen, de werking, de bestuursleden, … In de loop van het jaar vervoegde Edgar Maesschalck het bestuur. De goedgekeurde statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad op 26 juli 1990.