Sun goes down

Het lidmaatschap van onze vereniging houdt in dat u gratis toegang heeft tot het Kunstmuseum aan Zee Mu.ZEE en het Ensorhuis. Voor de tentoonstellingen in de Venetiaanse Gaanderijen geniet u een gereduceerd tarief. Via ons driemaandelijks tijdschrift ‘Pro Luce’ bieden wij u interessante artikels aan en houden we u op de hoogte van onze activiteiten.Wat krijgt u nu al? Jaarlijks is er eind februari de Algemene Jaarvergadering met onder meer de altijd zeer gesmaakte feesttoespraak door de voorzitter, met muzikale omlijsting, receptie en feestmaal. Een ander topmoment is de Garden Party, begin juli, in de Venetiaanse Gaanderijen, na een geleid bezoek aan de tentoonstelling van dat moment. Het is een ontmoetingsmoment bij uitstek, rijkelijk voorzien van drank , geserveerd door de bestuursleden.

En wat bieden wij u nog?

  • Ons driemaandelijks tijdschrift Pro Luce, met nieuws over kunst en cultuur in Oostende
  • Gratis toegang tot alle tentoonstellingen in Mu.ZEE en uitnodiging voor de opening ervan
  • Gratis toegang tot het Stadsmuseum, het Ensorhuis en het Permekemuseum
  • Nieuw: 10% korting bij boekhandel Corman

Wat komt daar nog bij door de overeenkomst met de Raad van Bestuur van Mu.ZEE?

  • 10% korting op aankopen in de museumshop
  • Uitnodiging voor lezingen, symposia en allerlei nevenactiviteiten van de Vrienden in Mu.ZEE

Kortom, u verdient uw lidgeld dubbel en dik terug met ons rijke aanbod aan activiteiten! Daarom blijven wij u graag als lid verwelkomen in 2013. Het bestuur

Onze agenda:


Jeugd (tot 22 jaar)15 euro
Individueel lid28 euro
Gezin, samenlevingstarief45 euro
Steunend lid50 euro
Sponsor150 euro
Leden begiftigers
Bedrag overschrijven op rekeningnummer:
IBANBE 16001209083374
BICGEBABEBB
Vrienden Mu.ZEE – Albatrosstraat 108400 Oostende
Vermeldinglidmaatschap