Sun goes down

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen zijn opgenomen in de artikels 2 en 3 van onze Statuten.

Onze vereniging ijvert actief voor de verrijking van het kunstpatrimonium van de stad Oostende en zijn museum. Die aankopen situeren zich binnen het aankoopbeleid van de Stad. Een andere belangrijke doelstelling is de sensibilisatie van het grote publiek: de belangstelling wekken voor het stedelijk museumleven door voordrachten, museumreizen, publicaties, atelierbezoeken, …

De fondsen van de vereniging worden aangewend om kunstwerken aan te kopen die kaderen binnen het museumbeleid en om publicaties van jaarboeken, catalogi, … (mede) te bekostigen. Een volledig overzicht van onze schenkingen aan het Museum van Schone Kunsten van de stad Oostende vindt u hier.